שאלון לבדיקת זכאות
לאזרחות פורטוגלית

מידע זה נדרש לבדיקת זכאות לפי מוצא. סימון בכוכבית מידע חובה. בהצלחה!