fbpx

התהליך לאזרחות פורטוגלית

אנו מבצעים תהליכים להוצאת אזרחות פורטוגלית עבור זכאים, עבור בני/בנות זוג שאין להם זכאות ועבור קטינים של הורה שמחזיק באזרחות פורטוגלית.

השלבים בתהליך להוצאת אזרחות פורטוגלית לבעלי זכאות (בגיר):

על מנת להגיש את הבקשה לממשלת פורטוגל יש לעבור שני שלבים מקדימים בקהילה היהודית בפורטו/ליסבון שבפורטוגל לקבלת אישורי בסיס המאשרים את הזכאות לאזרחות פורטוגלית.
ממשלת פורטוגל הסמיכה את הקהילה היהודית לבצע בדיקת זכאות לפי מסמכים רשמיים ובדיקה גאנולגית (בדיקת שורשים של המבקש).

1. אישור  עקרוני  "Approved" אורך כ- 2-3 שבועות מאז הגשת הבקשה לקהילה. כעת הקהילה מקבלת בקשות אך אינה מוציאה אישורים עד לתום חקירה בנושא רומן אברמוביץ.

2. אישור רשמי  הכולל מסמכי אישור מצד הקהילה 3-4 חודשים לאחר קבלת המסמכים פיזית במשרדי הקהילה.
3. שלב הממשלה אורך עד-28 חודשים מיום הפקדת התיק במשרדי הממשל, אך משתנה בהתאם לכמות הגשות התיקים ולזמינות פקידי ממשל בממשלת פורטוגל.

כחודש לאחר הפקדת התיק בממשלה הלקוח יקבל קוד מעקב בתהליך הממשלה באתר משרד המשפטים הפורטוגלי. שלב הממשלה הינו שלב עצמאי.


השלבים בתהליך להוצאת אזרחות פורטוגלית לבעלי זכאות (בני/בנות זוג  או קטינים):
הגשת המסמכים לממשלת פורטוגל ללא צורך באישורי קהילה, התהליך אורך כשנה וחצי. תהליך זה אינו מושפע מההתניות החדשות שיופעלו בתחילת ספטמבר.
רישום נישואין למקרה של בני/ נות זוג וילדים שנולדו לפני קבלת האזרחות של אחד ההורים. ילד שנולד לאחר קבלת האזרחות, תהליך מקוצר ללא צורך רישום נישואין.

אצלנו תקבלו את כל המידע באופן רציף ישיר ואמין.

להלן קישורים שימושיים לתהליך הוצאת אזרחות פורטוגלית:

שאלון לבדיקת זכאותכם פורטוגלית ללא עלות, לחץ כאן
פורמט לבניית אילן יוחסין, לחץ כאן.
הזמנת תעודת לידה דו לשונית, לחץ כאן.
הזמנת תמצית רישום, לחץ כאן.
הזמנת העתק תעודת נישואין, לחץ כאן.
אתר משרד המשפטים הפורטוגלי לבדיקת שלב תהליך בממשלה, לחץ כאן.
הורדת מקרא בהוצאת אזרחות פורטוגלית בשלב ממשלה בתהליך כולל לוח זמנים, לחץ כאן.

אנחנו בפספורטפו נסייע לכם באיסוף המסמכים על מנת שהדרך תהיה נוחה וקלה יותר עבורכם.

דילוג לתוכן