fbpx

אם יש לך אזרחות פורטוגלית, אז למה לא לכל בני ובנות המשפחה?

לאחר קבלת האזרחות הפורטוגלית לאחד/ת מההורים ניתן להגיש בקשה להורה השני ולקטינים (עד גיל 18). תהליך בני/ות זוג וקטינים הינם תהליכים שונים מאשר תהליך בגיר, הבקשה מוגשת בהתבסס על אזרחות של אחד מההורים. תהליך בני/ות זוג וקטינים אינם מוגשים לקהילה היהודית מאחר ומדובר בתהליך של חוק "איחוד משפחות". 
ישנם 2 תהליכים לקטינים, אלה שנולדו לפני קבלת האזרחות הפורטוגלית ואלה שנולדו לאחר קבלת האזרחות הפורטוגלית. 
קטינים שנולדו לפני קבלת אזרחות של אחד ההורים, יתכן שממשלת פורטוגל תבקש הוכחה זיקת הקטין לפורטוגל, כגון: לימוד השפה הפורטגוזית במוסד מוכר או כל זיקה אמיתית אחרת.

אזרחות פורטוגלית

לבני משפחה


אם יש לך אזרחות פורטוגלית, יש לבת.בן זוגך ולילדיך הקטינים, יש לך/לכם זכאות לאזרחות פורטוגלית.


שקיפות. זמינות ובמחיר הוגן.

דילוג לתוכן