fbpx

אם יש לך אזרחות פורטוגלית, אז למה לא לכל בני ובנות המשפחה?

לאחר קבלת האזרחות הפורטוגלית לאחד/ת מההורים ניתן להגיש בקשה להורה השני ולקטינים (עד גיל 18). תהליך בני/ות זוג וקטינים הינם תהליכים שונים מאשר תהליך בגיר, הבקשה מוגשת בהתבסס על אזרחות של אחד מההורים. תהליך בני/ות זוג וקטינים אינם מוגשים לקהילה היהודית מאחר ומדובר בתהליך של חוק "איחוד משפחות". 
ישנם 2 תהליכים לקטינים, אלה שנולדו לפני קבלת האזרחות הפורטוגלית ואלה שנולדו לאחר קבלת האזרחות הפורטוגלית.
תהליך בני/ות זוג מיועד לבני זוג שנשאו ברבנות או על ידי מוסד מוסמך כגון בית משפט וכד' תוקף נישואין או ידועים בציבור באופן רשמי,  זוגיות מעל 3 שנים.
כמדינה חופשית, פורטוגל מכבדת ומקבלת גם זוגיות גאה.

אזרחות פורטוגלית

לבני משפחה


אם יש לך אזרחות פורטוגלית, יש לבת.בן זוגך ולילדיך הקטינים, יש לך/לכם זכאות לאזרחות פורטוגלית,
בתהליך מקוצר.

שקיפות. זמינות ובמחיר הוגן.

דילוג לתוכן