פספורטפו עוסקת ביעוץ ובליווי תהליך להוצאת אזרחות פורטוגלית.
המידע שנאסף בין אם באתר בין אם בקמפיין פרסומי הינו לצורך בדיקת זכאות לתהליך אזרחות פורטוגלית.

לא יהיה בו כל ימוש למעט לקוחות המצטרפים לתהליך והשימו במידע הוא למטרת הוצאת אזרחות פורטוגלית בלבד ולא יהיה בו כל שימוש אחר.

אין כל זיהוי משתמשים באתר, האתר הינו אינפורמטיבי למעט מידע נשלח על ידי לקוחות לצורך בדיקת זכאות לאזרחות פורטוגלית.

אנו שומרים על פרטיות פרטי הלקוח ואינם מופנים לצד שלישי למעט פעילות לצורך הוצאת אזרחות פורטוגלית ללקוחות המתחילים בתהליך בעבור הקהילה היהודית שבפורטו ובעבור עורכי הדין הפורטוגליים לצורך הגשת הבקשה לאזרחות פורטוגלית לממשלת פורטוגל.

פרטי יצירת קשר של העסק:
דואר אלקטרוני: office@passportpo.com
טלפון קוי: 074-7709940
טלפון נייד: 054-9727490
ת.ד 10627 רמת גן